Манатарка

През месеците Юни – Юли – Август – Септември – Октомври изкупуваме и заготвяме висикопланинска Манатарка за пресен износ, като я заготвяме по два начина – цепена или цяла, с диаметър на шапката 4см – 9см, с почистено пънче, без земя, листа и без червиви гъби.

ОБИКНОВЕНА МАНАТАРКА
BOLETUS EDULIS

Шапката в началото полукълбовидна, по- късно разперена до почти плоска; 5-20 /25/см в диаметър, светлокафява, сиво-кафява, кафява, суха. Тръбичките белезникави, жълти до жълтозелени. Порите дребни, кръгли, едноцветни с тръбичките. Пънчето у младите екземпляри яйцевидно, след това обратно бухалковидно или почти цилиндрично, 7-12 /20/ х 4-6см, белезникаво до светлокафяво, с бяла релефна мрежа на повърхността, най- добре изразена под шапката. Месото бяло, не променя цвета си при нараняване, с гъбен мирис и приятен вкус. Споровият прах жълто-кафяв. Расте в иглолистни, смесени и широколистни гори, (събиране – V – X месец).
Превъзходна ядлива гъба. Много сходна с ядливите Борова манатарка /Boietus pinophilus/ и Дъбова манатарка /Boietus aestivalis/.

Няма отровен двойник.