Майска гъба


През месеците Април-Май изкупуваме Майска гъба. За пресен износ заготвяме гъби с размер на шапката от 1,5 см до 5см., подрязано пънче, без червеи и без земя и листа, добре изчистени. Гъбите с по-големи размери – над 5см. сушим или замразяваме на кубчета.

МАЙСКА ГЪБА
CALOCYBE GAMBOSA

Гуглата в младо състояние е полукълбовидна, а в развито – почти плоска, достигаща до 10 см в диаметър. На цвят е белезникава, охрена до кремава. Кожицата е суха и кадифена. Ръбът на гуглата е първоначално подвит навътре, а по-късно – изправен и вълновиден.
Пластинките са гъсти и тесни, бели или кремави на цвят. Не са свързани към стъблото и са сравнително крехки. Разположени са далече една от друга. Пънчето е цилиндрично, дълго и жилаво с Дължината от 4 – 8 см. Центърът е под формата на пъпка в плоските, развити гугли. Формата на младите гъби е звънчевидна. Максималният диаметър е от 5 до 6 см. Майската гъба притежава дебело, плътно и бяло месо с миризма на брашно и с приятен вкус. Расте в периферията на широколистни, иглолистни и смесени гори, по поляни и пасища. (събиране – ІV – V месец)
Тя е много добра ядлива гъба, която се употребява в прясно състояние и консервирана.

Отровен двойник: няма

Сушена майска гъба ПЪРВO КАЧЕСТВО!