Пачи крак

През месеците Май-Юни –Юли събираме и заготвяме Пачи крак, като го сортираме на дребен размер от – 1,5см-2см на шапката, среден размер – 2см-5см, и едър размер на шапката от 5см-8см, с подрязано пънче, без земя, клечки и червиви гъби.

ПАЧИ КРАК
CANTHARELUS CIBARIUS

Шапката в началото изпъкнала, по- късно вдлъбната до фуниевидна, 1-10см в диаметър, светложълта до жълто оранжева. Ръбът вълновиден. Жилките силно низходящи по пънчето, редки, вилужно разклонени, жълти. Пънчето цилиндрично, 2-7 х 1-2см, жълто. Месото белезникаво или бледожълто, с плодов мирис и приятен вкус. Споровият прах светложълт. Расте в иглолистни, смесени и широколистни гори. (събиране – VI – XI месец).
Вкусна ядлива гъба.

Отровен Двойник:Няма

Пресен Пачи крак

(НАША ЗАГОТОВКА)

1. Дребен пачи крак (от 1см до 3см)

2.Боров дребен пачи крак (от 1см до 2см)

3.Среден Пачи крак (от 3см до 5см) 

4.Едър Пачи крак (5см +)

 

И нещо красиво:

Сух Пачи крак

1.Светъл оригинал

2. Тъмен оригинал

3. Индустрия

Предлагаме също:

4.Замразен Пачи крак

  • до 3см
  • до 5см
  • На парчета

5.Бланширан Пачи крак