Тръбенка

ТРЪБЕНКА
CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES

Плодното тяло фунеовидно, разширяващо се в горната част, кухо, 2-8см широко, 3-10см високо. Външната повърхност с неправилно разклонени надлъжни гънки, сиво- синкава, тъмносива, матова. Вътрешната повърхност сиво- кафява, черно- кафява, саждивочерна, финолюспеста. Ръбът неправилно вълновиден, дълбоко насечен. Месото тънко, влакнесто, сиво- черно, с приятен мирис и вкус. Споровият прах бял, образува се на външната повърхност на плодното тяло. Расте в широколистни, смесени и иглолистни гори, на кисели песъчливи почви, често на големи гъсти групи. (събиране – VII-XI месец). Ядлива гъба!

Отровен двойник: Няма