Рижика

РИЖИКА
LACTARIUS DELICIOSUS

Диаметърът на гуглата е от 6 до 12 см. Първоначално е плоскоизпъкнала, по-късно става разперена. В средата е вдлъбната. Има широкофуниевидна форма. На цвят е оранжевочервена до керемиденочервена с по-тъмни, често зеленикави, концентрично разположени пръстеновидни ивици. Повърхността е гладка и гола, във влажно време слабо лепкава. Ръбът е тънък, леко подвит навътре. На височина достига 2 – 8 см с диаметър от 1 до 3 см. Месото на рижиката има плътен строеж, но е крехко и лесно чупливо. Оцветено е в различни нюанси на оранжевия цвят. При нараняване позеленява, а след като престои около 10-20 минути придобива тъмновишневочервен цвят.
Рижиката расте в иглолистни гори и по-рядко в широколистни гори. (събиране – VІІ – ХІ месец).
Гъбата е с високи вкусови качества и приятен аромат на плодове.

Отровен двойник: мъхнатката (Lactarius torminosus)