Смърчула

В началото на сезона, през месец Април, започваме събирането на Смръчкула “коника” и “ескулента”, и нейната заготовка за пресен износ – сортирана с подрязано пънче и почистена от земя и клечки. Наранените гъби сушим или замразяваме.

СМРЪЧКУЛА КОНИКА
MORCHELLA CONICA

Шапката е с форма на яйце, леко стеснена в горната третина. Повърхността е подобна на мрежа. Гъбата е висока, с тъмножълт цвят. Пънчето е високо 3-4 см, широко 1-2 см, нагънато на едри дялове, с цвета на шапката. Плодовото месо е с бял цвят, със зърнеста структура, много тънко и чупливо, вкусно. Расте на алкални и глинести почви, по стари пожарища, просветлени поляни, под храстите, по окосени ливади, върбалаци, като предпочита райони на горските видове бряст, ясен и топола. Най-често се намира под падналите листа. (събиране – ІV – V месец).
Смръчкулата е ядивна гъба, със силен аромат, подходяща за супи и подправки след изсушаване.
Видове Смръчкула: Островърха (Morchella Conica), Кръгла (Morchella Esculenta)
Отровен двойник: няма

СМРЪЧКУЛА ЕСКУЛЕНТА
MORCHELLA ESCULENTA

Шапката е с форма на яйце, леко стеснена в горната третина. Повърхността е подобна на мрежа. Гъбата е висока, с тъмножълт цвят. Пънчето е високо 3-4 см, широко 1-2 см, нагънато на едри дялове, с цвета на шапката. Плодовото месо е с бял цвят, със зърнеста структура, много тънко и чупливо, вкусно. Расте на алкални и глинести почви, по стари пожарища, просветлени поляни, под храстите, по окосени ливади, върбалаци, като предпочита райони на горските видове бряст, ясен и топола. Най-често се намира под падналите листа. (събиране – ІV – V месец).
Смръчкулата е ядивна гъба, със силен аромат, подходяща за супи и подправки след изсушаване.
Видове Смръчкула: Островърха (Morchella Conica), Кръгла (Morchella Esculenta)
Отровен двойник: няма