Трюфел

Трюфелите са вид гъби. Според вътрешния и външния си вид те се разделят на три групи: черни, червени и бели.

Според сезона, трюфелите са зимни или летни. По-ценни и скъпи са зимните, но те се намират много по-трудно и в много по-малки количества.

Класифицирането на трюфелите се прави също по големина, като по-едрите са по-ценни. Освен това се окачествяват и по качество в зависимост от едрината, нараняванията или червясването.

Най-ценното от всичко е уханието на трюфелите, техният аромат, който е специфичен за всеки различен вид.

Трябва да се знае също така, че има лъжливи и отровни трюфели.

Черен летен Трюфел