Гъби

1 стъпка: Висококачествените български диворастящи гъби се събират от опитни берачи в екологично чисти райони. От пунктовете за събиране, гъбите се извозват в производствената база на „Еко Булгарплод“ ЕООД.

2 стъпка: Следва внимателно сортиране и преглеждане при приемането на гъбите в базата на дружеството от квалифицирани приемчици, завършили необходимите курсове.

3 стъпка: Предстои перфектно почистване, обрязване, проверка и сортиране на всяка една гъба от работниците, предварително инструктирани от опитни инструктори.

ПОВЕЧЕ

Горски плодове

1 стъпка: Висококачествените български диворастящи плодове се събират от опитни берачи в екологично чисти райони. От пунктовете за събиране, плодовете се извозват в производствената база на „Еко Булгарплод“ ЕООД.

2 стъпка: Следва внимателно сортиране и преглеждане при приемането на плодовете в базата на дружеството от квалифицирани приемчици, завършили необходимите курсове.

3 стъпка: Предстои перфектно почистване, обрязване, проверка и сортиране на всяки един плод от работниците, предварително инструктирани от опитни инструктори.

ПОВЕЧЕ

Билки

1 стъпка: Висококачествените български диворастящи билки се събират от опитни берачи в екологично чисти райони. От пунктовете за събиране, билките се извозват в производствената база на „Еко Булгарплод“ ЕООД.

2 стъпка: Следва внимателно сортиране и преглеждане при приемането на билките в базата на дружеството от квалифицирани приемчици, завършили необходимите курсове.

3 стъпка: Предстои перфектно почистване, проверка и сортиране на всяка една билка от работниците, предварително инструктирани от опитни инструктори.

ПОВЕЧЕ

Охлюви

1 стъпка: Висококачествените български охлюви се събират от опитни берачи в екологично чисти райони. От пунктовете за събиране, охлювите се извозват в производствената база на „Еко Булгарплод“ ЕООД.

2 стъпка: Следва внимателно сортиране и преглеждане при приемането на охлювите   в базата на дружеството от квалифицирани приемчици, завършили необходимите курсове.

3 стъпка: Предстои обработка на събраните охлюви.

ПОВЕЧЕ

Ядки

1 стъпка: Висококачествените български ядки се събират от опитни берачи в екологично чисти райони. От пунктовете за събиране, ядките се извозват в производствената база на „Еко Булгарплод“ ЕООД.

2 стъпка: Следва внимателно сортиране и преглеждане при приемането на ядките  в базата на дружеството от квалифицирани приемчици, завършили необходимите курсове.

3 стъпка: Предстои обработка на събраните ядки .

ПОВЕЧЕ